Samfälligheten Skatboet projekterades och byggdes i mitten och slutet av sextitalet i HSB:s regi.
De första familjerna flyttade in
1967.

I början planerades bostäderna
som hyresrätter åt äldre studenter
med familjer och barn
Samfälligheten Skatboet återfinns inom stadsdelen Mariehem i Umeå och omfattar Trastvägen 2, Trastvägen 4, Trastvägen 6 och Trastvägen 8, sammalagt 28 fastigheter.
Området ligger på norra sidan om Umeälven femton minuters promendväg från universitetet och lasarettet och ca trettio minuters promenad från Umeå centrum.

Det är relativt gott om bussförbindelser och nära till Gammliaskogen samt Nydala sjön.
Kort sagt nära till både kultur och natur.