Hjälp
Skatboets hemsida är designad & optimerad för skärminställningar 1024x724 punkters upplösning.
Sexton (16) bitars färgdjup rekommenderas (
65 536 färger)

Webläsare bör vara:
Safari 8.x
Firefox 36.x
Internet Explorer 11.x
Omniweb 5.x eller senare
Opera 6.x eller senare
Versionsnumret på era webbläsare är inte jättekritiskt - men nyare är bra.


Du ska också ha javascript
aktiverat i din webläsare.
Din webläsare ska stödja
ramar. (sk "frames")

Layout med ramar
Left

Meny-
system


Länkar

Top
Logotyp klocka
datum
Main
Hit läggs lokala
hemsidor när du
klickar länkar i
ramen "Left"

Undantaget är fastigheternas egna hemsidor. Dessa öppnas i nya fönster

Hemsidor utanför
Skatboet öppnas i
nya fönster.

Klicka på en menyrubrik för att fälla ner menyn.
Klicka en gång till på menyrubriken för att fälla upp menyn.

Klicka på länkarna som vanligt för att öppna resp länk/hemsida.